PROHLÍDKY AREÁLŮ DPMB

virtuální prohlídky areálů
Dopravního podniku města Brna, a. s.


Prohlédněte si areály dopravního podniku z pohodlí domova

každý měsíc vás čeká jedna virtuální prohlídka provozoven DPMB, a. s.


Dopravní podnik města Brna, a. s., má po celém městě řadu známých i neznámých areálů: vozovny, měnírny, dílny, dispečinky,...

Díky našim virtuálním prohlídkám si je můžete proletět, projít a prohlédnout i z pohodlí svého domova.

Kromě videí jsme pro vás ke každému z areálů připravili také fotogalerii a několik zajímavých faktů, které určitě potěší každého fanouška hromadné dopravy.

Videoprohlídky i fotogalerie budou zveřejňovány v měsíčních intervalech v průběhu celého roku 2021.

Kde najdete areály DPMB:

Bystrc

areál lodní dopravy

přístaviště a doky, které tvoří zázemí pro všechna plavidla lodní dopravy

Komín

trolejbusová vozovna

moderní trolejbusová vozovna z roku 1997

Medlánky

tramvajová a autobusová vozovna, ústřední dílny

nejrozlehlejší a nejrozmanitější areál dopravního podniku

Slatina

trolejbusová a autobusová vozovna

rozsáhlý areál zahrnující odstavné plochy pro trolejbusy i autobusy

Pisárky

tramvajová vozovna

nejstarší tramvajová vozovna v Brně, která pamatuje ještě provoz koněspřežné dráhy

Husovice

trolejbusová vozovna

původně tramvajová vozovna, která dnes poskytuje zázemí desítkám trolejbusů

Údolní

podzemní měnírna

měnírna z roku 2002 se nachází v podzemních prostorách poblíž Obilního trhu

Novobranská

ústředí firmy

administrativní budova v centru města, kde sídlí nejen vedení firmy, ale také dopravní dispečink, tarifní centrum nebo informační kancelář

Radlas

měnírna

nejstarší měnírna v Brně je v provozu od roku 1900

Tábor

energetický dispečink

z nenápadné budovy v ulici Tábor se dálkově řídí napájení celé sítě tramvají a trolejbusů

Olomoucká

měnírna

malá budova skrytá mezi vlakovou tratí a několikaproudou křižovatkou skrývá malé překvapení

Královo Pole

měnírna, bývalá vozovna

jedna z nejstarších budov Dopravního podniku bývala kdysi malou tramvajovou vozovnou

Pisárky

hala denní údržby

Každodenní údržba tramvají probíhá ve večerních a nočních hodinách po návratu z provozu. Oknem, které má plochu 132 metrů čtverečních, tak mohou lidé z ulice sledovat, jak se vozy připravují na další den. Každý den během večerních a nočních hodin touto halou projede až 130 vozů.


Venkovní opláštění budovy je navrženo tak, aby tlumilo hluk projíždějících tramvají na lince 1. Tvoří jej 108 hliníkových pyramid, které díky perforaci odráží oproti běžné fasádě jen přibližně polovinu hluku. Logo DPMB umístěné na hale je v noci barevně podsvícené.


zprovoznění:
2020

plocha samotné haly:
přes 1 600 m²

dvě podzemní úrovně a dva ochozy nad zemí

Pisárky

hala denní údržby

Každodenní údržba tramvají probíhá ve večerních a nočních hodinách po návratu z provozu. Oknem, které má plochu 132 metrů čtverečních, tak mohou lidé z ulice sledovat, jak se vozy připravují na další den. Každý den během večerních a nočních hodin touto halou projede až 130 vozů.


Venkovní opláštění budovy je navrženo tak, aby tlumilo hluk projíždějících tramvají na lince 1. Tvoří jej 108 hliníkových pyramid, které díky perforaci odráží oproti běžné fasádě jen přibližně polovinu hluku. Logo DPMB umístěné na hale je v noci barevně podsvícené.


rok zprovoznění:
2020

plocha samotné haly:
přes 1 600 m²

prohlídka bez popisků
průlet halou
exteriér budovy
suterén haly

Pisárky

tramvajová vozovna

Nejstarší vozovna Dopravního podniku prošla dlouhým vývojem od stájí koněspřežné tramvaje až po nejmodernější zázemí pro provoz současných tramvají.


Současná podoba areálu, zahrnujícího krytou vozovnu, odstaviště tramvají, halu denní údržby vozů, malé dílny, několik administrativních budov, skladišť a dalších objektů, je výsledkem mnoha různých rekonstrukcí a přístaveb, ale na některých místech je stále patrný původní vzhled cihlových budov z konce 19. století.


rok zprovoznění:
1870 (stáje a depo koňespřežné tramvaje)
1884 (přestavba pro parní tramvaje)
1898 (přestavba pro elektrické tramvaje)


plocha celého areálu:
přes 45 000 m²


prohlídka bez popisků
hlavní hala vozovny
servisní zázemí
mycí linka a odstavná plocha
bonus: nástěnná malba

Bystrc

areál lodní dopravy

Lodě a Bystrc prostě patří k sobě. Po zahájení provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě sloužil lodím jako zázemí dřevěný vojenský hangár, který vydržel v provozu celých třicet let. Teprve v roce 1980 vznikl objekt určený k rekonstrukci lodí s dílnami a kancelářské budovy.


Současná moderní budova, která svým vzhledem připomíná velkou loď pochází až z roku 1995. Další velkou rekonstrukcí areál prošel v roce 2011, kdy vznikla nová výpravna s pokladnou a zázemím pro cestující.


rok zprovoznění:
1949

plocha celého areálu:
přes 6 000 m²

Bystrc

areál lodní dopravy

Lodě a Bystrc prostě patří k sobě, a to už třičtvrtě století! 5. května letošního roku totiž oslavíme 75 výročí zahájení provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě.


Původně sloužil lodím jako zázemí dřevěný vojenský hangár, který vydržel v provozu celých třicet let. Teprve v roce 1980 vznikl objekt s dílnami, určený k rekonstrukci lodí, a kancelářské budovy.


Současná moderní budova, která svým vzhledem připomíná velkou loď, pochází až z roku 1995. Další velkou rekonstrukcí areál prošel v roce 2011, kdy vznikla nová výpravna s pokladnou a zázemím pro cestující u přístaviště.


rok zprovoznění:
1946

plocha celého areálu:
přes 6 000 m²

prohlídka bez popisků
kotviště lodí
průlet hangárem
přístaviště
bonus: spouštění lodí na hladinu

Husovice

trolejbusová vozovna

První brněnské trolejbusy v roce 1949 nalezly útočiště práve v husovické vozovně, která byla postavena už v roce 1929, ale až do příchodu trolejbusů sloužila výhradně tramvajím. Počet trolejbusů pak s rozvojem provozu postupně narůstal až nakonec v roce 1972 byly tramvaje úplně vytlačeny.


Kromě samotné odstavné plochy a haly pro trolejbusy v této vozovně naleznete také menší dílny se zázemím pro opravu trolejbusů, mycí linku nebo provozovnu techniků trolejového vedení (lidově nazývaných »dráteníci«).


rok zprovoznění:
1929 (tramvajоvá vozovna)
1949 (první trolejbusy)


plocha celého areálu:
přes 10 500 m²

prohlídka bez popisků
hlavní hala vozovny
garáž retro-vozidel
mycí linka a údržba trolejového vedení

Tábor

energetický dispečink

Počátky existence energetického dispečinku sahají až k roku 1963, kdy ještě pod názvem "dispečink měníren" sídlil na ulici Radlas. V roce 1994 se dispečink přestěhoval do nové budovy na ulici Tábor v Žabovřeskách.


Dispečink odpovídá za provoz trakční napájecí sítě, za dodávku elektrické energie z měnírny přes kabelovou síť do trolejí. To vše probíhá za pomocí 955 km kabelů, které protkávají celé město.


rok zprovoznění:
1963 (na ul. Radlas)
1994 (na ul. Tábor)


Tábor

energetický dispečink

Počátky existence energetického dispečinku sahají až k roku 1963, kdy ještě pod názvem "dispečink měníren" sídlil na ulici Radlas. V roce 1994 se dispečink přestěhoval do nové budovy na ulici Tábor v Žabovřeskách.


Dispečink odpovídá za provoz trakční napájecí sítě, za dodávku elektrické energie z měnírny přes kabelovou síť do trolejí. To vše probíhá za pomocí 955 km kabelů, které protkávají celé město.


rok zprovoznění:
1963 (na ul. Radlas)
1994 (na ul. Tábor)


prohlídka bez popisků
centrální dispečink
měnírna
rozvodna

Slatina

trolejbusová vozovna

Nejmenší trolejbusová vozovna v Brně byla v areálu, který dříve sloužil pouze autobusům, zřízena v roce 1984 a pojme kolem 50 vozů. Ty obsluhují převážně linky na trati od Hlavního nádraží do Šlapanic (linka 31) a do Slatiny (linka 33).


Součástí trolejbusového provozu je hala, ve které probíhá drobná údržba vozů, a odstavná plocha se smyčkou.


rok zprovoznění:
1984

plocha celého areálu:
přes 55 000 m²

plocha trolejbusového provozu:
přes 7 500 m²

prohlídka bez popisků
hala denní údržby
odstavná plocha trolejbusů

Slatina

autobusová vozovna

Největší autobusová vozovna v Brně slouží Dopravnímu podniku od roku 1976, kdy nahradila garáže ve štýřické ulici Grmelově.


Kromě odstavné plochy pro stovky autobusů areál zahrnuje také několik hal pro údržbu vozů, mycí linku, gumárnu, stanici STK a měření emisí, administrativní budovy a od roku 2014 také rychlostní plničku stlačeného zemního plynu pro CNG autobusy, které všechny sídlí právě ve Slatině.


rok zprovoznění:
1976

plocha celého areálu:
přes 55 000 m²

plocha trolejbusového provozu:
přes 47 000 m²

Slatina

autobusová vozovna

Největší autobusová vozovna v Brně slouží Dopravnímu podniku od roku 1976, kdy nahradila garáže ve štýřické ulici Grmelově.


Kromě odstavné plochy pro stovky autobusů areál zahrnuje také několik hal pro údržbu vozů, mycí linku, gumárnu, stanici STK a měření emisí, administrativní budovy a od roku 2014 také rychlostní plničku stlačeného zemního plynu pro CNG autobusy, které všechny sídlí právě ve Slatině.


rok zprovoznění:
1976

plocha celého areálu:
přes 55 000 m²

plocha trolejbusového provozu:
přes 47 000 m²

prohlídka bez popisků
servisní hala
turnusová hala
odstavná plocha
mycí linka
bonus: ranní výjezdy z vozovny
bonus: autobusové srdce
bonus: chemická laboratoř
bonus: nástěnná malba

Novobranská

ústředí firmy, dopravní dispečink

Do budovy na adrese Novobranská 18 se vedení Dopravního podniku města Brna přestěhovalo v roce 2001. Nová moderní budova ale není jen administrativním centrem, sídlí zde také dopravní dispečink, tarifní a kontaktní centrum, prodejna jízdních dokladů nebo informační kancelář DPMB.


rok zprovoznění:
2001


výška budovy:
6 pater


Komín

trolejbusová vozovna

Dlouho očekávaná nová trolejbusová vozovna byla zprovozněna v roce 1997. Dvoupodlažní budova je 240 metrů dlouhá, 42 metrů široká a svým vzhledem připomíná loď.


Spodní podlaží je určeno pro lehkou a střední údržbu vozidel, zatímco horní patro slouží k odstavování desítek trolejbusů. V areálu se nachází také mycí linka a krytá testovací dráha pro zkoušení opravených trolejbusů.


rok zprovoznění:
1997

plocha celého areálu:
přes 19 000 m²

Komín

trolejbusová vozovna

Dlouho očekávaná nová trolejbusová vozovna byla zprovozněna v roce 1997. Dvoupodlažní budova je 240 metrů dlouhá, 42 metrů široká a svým vzhledem připomíná loď.


Spodní podlaží je určeno pro lehkou a střední údržbu vozidel, zatímco horní patro slouží k odstavování desítek trolejbusů. V areálu se nachází také mycí linka a krytá testovací dráha pro zkoušení opravených trolejbusů.


rok zprovoznění:
1997

plocha celého areálu:
přes 19 000 m²

prohlídka bez popisků
servisní podlaží
jízda odstavnou halou s malým průvodcem
venkovní prostory areálu

Radlas

měnírna

První a mezi lety 1900 – 1926 jediná brněnská měnírna stávala v ulici Plynárenské poblíž městské elektrárny. V roce 1954 ji nahradila nová, stojící jen o pár kroků dál v ulici Radlas, a v ní fungoval od šedesátých letech také energetický dispečink tramvajové a trolejbusové sítě.


rok zprovoznění:
1900 (původní měnírna na ul. Plynárenské)
1954 (současná měnírna na ul. Radlas)


prohlídka bez popisků

Olomoucká

měnírna

Nevěděli jsme, zda toto video přidat mezi běžné prohlídky, či mezi bonusy v kategorii "Umění v DPMB". Olomoucká měnírna je totiž vcelku nenápadným, někdo by řekl až nudným pracovištěm bez stálé obsluhy...

Ale! V devadesátých letech minulého století, poté, co se dohled nad energetickou sítí přesunul jinam, zapůsobilo v této malé budově kouzlo lidové tvořivosti, či chcete-li naivního umění.

No řekněte sami: Kdo by nechtěl žít v Tmíšni, na Letišucké nebo ve Čtvršově Hybeti?


Olomoucká

měnírna

Nevěděli jsme, zda toto video přidat mezi běžné prohlídky, či mezi bonusy v kategorii "Umění v DPMB". Olomoucká měnírna je totiž vcelku nenápadným, někdo by řekl až nudným pracovištěm bez stálé obsluhy...

Ale! V devadesátých letech minulého století, poté, co se dohled nad energetickou sítí přesunul jinam, zapůsobilo v této malé budově kouzlo lidové tvořivosti, či chcete-li naivního umění.

No řekněte sami: Kdo by nechtěl žít v Tmíšni, na Letišucké nebo ve Čtvršově Hybeti?


Medlánky

ústřední dílny

Součástí areálu medlánecké vozovny jsou i budovy ústředních dílen, které již od roku 1965 slouží k velkým opravám vozidel všech tří trakcí a v posledních dekádách také ke konstrukci nových vozů jako jsou tramvaje Vario a Drak.


Kromě samotné dílenské haly zde nalezneme i spoustu menších specializovaných pracovišť, například kovárnu, karosárnu, zámečnickou, stolařskou a čalounickou dílnu, kabelárnu, lakovnu a mnoho dalších.


rok zprovoznění:
1965

plocha celého areálu:
přes 105 500 m²

plocha budov ústředních dílen:
přes 30 500 m²

prohlídka bez popisků
hlavní hala
lakovna
elektrodílna

Údolní

podzemní měnírna

Běžný kolemjdoucí si při procházce po Obilním trhu nemusí ani povšimnout malého poklopu, za nímž se skrývá rozsáhlá podzemní měnírna proudu, kterým napájí tramvaje a trolejbusy. Uvnitř se kromě hlavní vstupní místnosti nachází i místnost dozoru a místnost pro měření.


rok zprovoznění:
2002


Údolní

podzemní měnírna

Běžný kolemjdoucí si při procházce po Obilním trhu nemusí ani povšimnout malého poklopu, za nímž se skrývá rozsáhlá podzemní měnírna proudu, kterým napájí tramvaje a trolejbusy. Uvnitř se kromě hlavní vstupní místnosti nachází i místnost dozoru a místnost pro měření.


rok zprovoznění:
2002


Medlánky

tramvajová vozovna

Areál se začal stavět v roce 1953 a nesl název vozovna Královo Pole, ačkoliv se celý nachází v jižním cípu katastru Medlánek. Po pěti letech z něj poprvé vyjely tramvaje, ale také trolejbusy, které zde nocovaly až do roku 1964. Vozovna se postupně rozšiřovala, až se z ní stal nejrozlehlejší areál Dopravního podniku. V roce 1996 byla přejmenována na vozovnu Medlánky.


Původně vyjížděly vozy pouze ulicí Hudcovou na Řečkovickou trať a až roku 2008 byla zprovozněna spojka k nově zbudované smyčce Technologický park, takže dnes mohou tramvaje projíždět vozovnou a vyjíždět i na trať v Purkyňově ulici.


rok zprovoznění:
1958

plocha celého areálu:
přes 105 500 m²

plocha tramvajové vozovny:
přes 35 500 m²

prohlídka bez popisků
sál kontrolních prohlídek
exteriéry
odstavná hala
mycí linka
historické vozy TMB

Tatranská

měnírna

Mnozí se nás ptají, co že to vlastně v kopci pod katedrálou skrýváme. Přímo pod hradbami se nachází soustava bunkrů civilní obrany, které ale nepatří Dopravnímu podniku (a které mají být brzy zpřístupněny veřejnosti). Naše je však měnírna pod ulicí Bašty, dodávající proud skoro všem tramvajím v centru města.
Ulice byla již dávno přejmenována na Nádražní, ale měnírna, která stojí pod Petrovem v těsné blízkosti zastávky Nové sady, se stále nazývá Tatranská.


rok zprovoznění:
1956


Tatranská

měnírna

Mnozí se nás ptají, co že to vlastně v kopci pod katedrálou skrýváme. Přímo pod hradbami se nachází soustava bunkrů civilní obrany, které ale nepatří Dopravnímu podniku (a které mají být brzy zpřístupněny veřejnosti). Naše je však měnírna pod ulicí Bašty, dodávající proud skoro všem tramvajím v centru města.
Ulice byla již dávno přejmenována na Nádražní, ale měnírna, která stojí pod Petrovem v těsné blízkosti zastávky Nové sady, se stále nazývá Tatranská.


rok zprovoznění:
1956


Medlánky

autobusová vozovna

Poté co z Medlánecké vozovny odjely roku 1964 trolejbusy, byla jejich hala upravena pro garážování autobusů. V té době byly ještě v provozu původní garáže na Grmelově ulici ve Štýřicích, ale jejich kapacita přestávala rostoucímu provozu stačit.


Budovy autobusové a tramvajové vozovny jsou spolu vzájemně propojeny. Při průchodu areálem tak návštěvník ani nepozná, kde jedna končí a druhá začíná. Autobusy však mají vlastní odstavné plochy, vlastní myčku a samozřejmě i vlastní čerpací stanici — na rozdíl od většiny slatinských vozů, které spalují plyn, jezdí totiž ty medlánecké většinou na naftu.


rok zprovoznění:
1958

plocha celého areálu:
přes 105 500 m²

plocha autobusové vozovny:
přes 22 500 m²

prohlídka bez popisků
hlavní hala vozovny
odstavná plocha a mycí linka

Královo Pole

měnírna

Historicky druhá vozovna v Brně sloužila elektrickým tramvajím přes půl století. Byla maličká, vešlo se do ní pouze 12 malých vozů (tedy čtyři soupravy), a proto nemohla obstát v prostředí rychlého rozvoje dopravy po druhé světové válce. Tramvaje dostaly novou vozovnu v nedalekých Medlánkách a cihlová budova ve vnitrobloku na Palackého třídě byla přestavěna na měnírnu. Dnes už si jí všimne jen málokdo.


rok zprovoznění:
1900 (tramvajová vozovna)
1953 (přestavěna na měnírnu)


Královo Pole

měnírna

Historicky druhá vozovna v Brně sloužila elektrickým tramvajím přes půl století. Byla maličká, vešlo se do ní pouze 12 malých vozů (tedy čtyři soupravy), a proto nemohla obstát v prostředí rychlého rozvoje dopravy po druhé světové válce. Tramvaje dostaly novou vozovnu v nedalekých Medlánkách a cihlová budova ve vnitrobloku na Palackého třídě byla přestavěna na měnírnu. Dnes už si jí všimne jen málokdo.


rok zprovoznění:
1900 (tramvajová vozovna)
1953 (přestavěna na měnírnu)